வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில்
Life Literary Association

ஒருமைக்கண் தான்கற்ற கல்வி ஒருவற்கு
எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து.
                                     (அதிகாரம்:கல்வி குறள் எண்:398)

வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் அனைத்து சந்திப்புகள்

சந்திப்பு நாள் இணைப்புகள்
32 ஆவது சந்திப்பு 13/06/2020 photo       video      
31 ஆவது சந்திப்பு 09/05/2020 photo       video      
30 ஆவது சந்திப்பு 11/04/2020 photo       video      
29 ஆவது சந்திப்பு 21/03/2020 photo       video      
28 ஆவது சந்திப்பு 15/02/2020 photo       video      
24 ஆவது சந்திப்பு 12/10/2019 photo       video      
23 ஆவது சந்திப்பு 14/09/2019 photo       video      
22 ஆவது சந்திப்பு 10/08/2019 photo       video      
21 ஆவது சந்திப்பு 13/07/2019 photo      
20 ஆவது சந்திப்பு 15/06/2019 photo      
19 ஆவது சந்திப்பு 18/05/2019 photo      
18 ஆவது சந்திப்பு 13/04/2019
17 ஆவது சந்திப்பு 09/03/2019
16 ஆவது சந்திப்பு 16/02/2019 photo       video      
பொங்கல் நிகழ்ச்சி (சிண்டா வளாகம்) 16/02/2019 photo       video      
15 ஆவது சந்திப்பு 12/01/2019 photo       video      
14 ஆவது சந்திப்பு 08/12/2018 photo       video       blog
13 ஆவது சந்திப்பு 10/11/2018 photo       video       blog
12 ஆவது சந்திப்பு 20/10/2018 photo       video       blog
11 ஆவது சந்திப்பு 08/09/2018 photo       video        blog
10 ஆவது சந்திப்பு 11/08/2018 photo       video       blog
09 ஆவது சந்திப்பு 14/07/2018 photo       video        blog
08 ஆவது சந்திப்பு 23/06/2018 photo        video        blog
07 ஆவது சந்திப்பு 12/05/2018 photo       video        blog
06 ஆவது சந்திப்பு 14/04/2018 photo        video        blog
05 ஆவது சந்திப்பு 10/03/2018 photo       video       blog
04 ஆவது சந்திப்பு 10/02/2018 photo       video       blog
03 ஆவது சந்திப்பு 20/01/2018 photo       video        blog
02 ஆவது சந்திப்பு 09/12/2017 photo       video        blog
01 ஆவது சந்திப்பு 11/11/2017 photo        video        blog

தமிழ்ச் சான்றோர்கள்

                                                

சிங்கப்பூர் தமிழ்ச் சான்றோர்கள்

                       
events

➤➤ இலக்கியச் சங்கமம் - ஏப்ரல் 2021
அடுத்த நிகழ்வு (42ஆவது சந்திப்பு):
நாள்: 10-04-2021
நேரம்: பகல் 5.00 மணிக்கு
இடம்: zoom


1 / 10
2 / 10
3/ 10
4 / 10
5/ 10
6/ 10
7/ 10
8 / 10
9/ 10
10/ 10

மூதுரை

வெண்பா :5

அடுத்து முயன்றாலும் ஆகும்நாள் அன்றி
எடுத்த கருமங்கள் ஆகா – தொடுத்த
உருவத்தால் நீண்ட உயர்மரங்கள் எல்லாம்
பருவத்தால் அன்றிப் பழா.

விளக்கம்:

கிளைகளோடு கூடிய நீண்ட மரங்களும் பருவத்தில் மட்டும் பழங்களைத் தரும். அது போல மேன்மேலும் முயன்றாலும் நாம் செய்யும் கார்யங்கள் தகுந்த காலம் கூடினால் மட்டுமே பயன் தரும்..