வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில்
Life Literary Association

தாமின் புறுவது உலகின் புறக்கண்டு
காமுறுவர் கற்றறிந் தார்.
                                     (அதிகாரம்:கல்வி குறள் எண்:399)

தொடர்புக்கு

Regd.Address:

LIFE LITERARY ASSOCIATION
#09-09,EVERGREEN PARK,
31, Hougang Ave. 7,
Singapore-538800.
Tel: 66407064
HP: 92288544
Email: ekrishnamurthy@yahoo.com & ilakkiyapozhil@gmail.com

Contact person:பாவலர் எல்ல.கிருஷ்ணமூர்த்தி
Interested Members Join Us!

download

தமிழ்ச் சான்றோர்கள்

                                                

சிங்கப்பூர் தமிழ்ச் சான்றோர்கள்

                       
events

➤➤ இலக்கியச் சங்கமம் - நவம்பர் 2021
அடுத்த நிகழ்வு (49ஆவது சந்திப்பு):
நாள்: 13-11-2021
நேரம்: பகல் 5.00 மணிக்கு
இடம்: zoom


1 / 10
2 / 10
3/ 10
4 / 10
5/ 10
6/ 10
7/ 10
8 / 10
9/ 10
10/ 10

மூதுரை

வெண்பா : 6

உற்ற இடத்தில் உயிர் வழங்கும் தன்மையோர்
பற்றலரைக் கண்டால் பணிவரோ? கல் தூண்
பிளந்து இறுவது அல்லால் பெரும்பாரம் தாங்கின்
தளர்ந்து வளையுமோ தான்

விளக்கம்:

தூண் ஓரளவுக்கு மேல் பாரத்தை ஏற்றினால் உடைந்து விழுந்து விடுமேயல்லாது, வளைந்து போகாது. அது போலவே மானக்குறைவு ஏற்பட்டால் உயிரை விட்டு விடும் தன்மையுள்ளவர்கள் எதிரிகளைக் கண்டால் பணிவதில்லை.